Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Ηρακλείου. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Κατεύθυνση Μαθηματικών.