Τμήμα Μαθηματικών Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Βάση, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, χάρτης, Fax, email, μαθήματα, μεταπτυχιακά, πληροφορίες.