Τμήμα Μαθηματικών Σχολής Θετικών Επιστημών Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Βάση, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, email, μαθήματα, μεταπτυχιακά κ.α