Μαθηματικά ΙΙ Τρίτης (3ης - Γ) τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής. «Μαθηματικά - Β Μέρος». (download)