Τρίγωνο

Το σχήμα του τριγώνου. Υπολογισμοί. Τι διδάσκεται στο σχολείο για το τρίγωνο. Τριγωνομετρία. Σχολικά βιβλία. Πλευρές, κορυφές. Σκαλινό, ισοσκελές, ισόπλευρο, οξυγώνιο, αμβλυγώνιο, ορθογώνιο – Υποτείνουσα. Πυθαγόρειο Θεώρημα, ισότητα & ομοιότητα τριγώνων.

Βρες online την εφαπτομένη μίας γωνίας. εφθ. Τριγωνομετρικός αριθμός

Υπολογισμός εφαπτομένης μίας γωνίας - εφθ - Τριγωνομετρικός αριθμός

Υπολόγισε online τον τριγωνομετρικό αριθμό της εφαπτομένης εισάγοντας τις μοίρες της γωνίας. Θεωρία εφαπτομένης και μαθηματικός τύπος υπολογισμού. Tanx

Βρες τον όγκο μίας τριγωνικής πυραμίδας. Στοιχεία σχήματου & τύπος

Υπολογισμός της χωρητικότητας της τριγωνικής πυραμίδας. Πόσα κυβικά περιέχονται σε μία τριγωνική πυραμίδα; Τρόπος υπολογισμού και περιγραφή σχήματος.

Ποιο είναι το Πυθαγόρειο Θεώρημα; Θεωρία. Ορθογώνιο τρίγωνο, πλευρές

Ποιο είναι το Πυθαγόρειο Θεώρημα; Θεωρία. Ορθογώνιο τρίγωνο, πλευρές

Το πιο γνωστό θεώρημα της Γεωμετρίας. Το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Περιγραφή, επεξήγηση, εφαρμογή στο ορθογώνιο τρίγωνο. Υποτείνουσα πλευρά & κάθετες πλευρές.