Στερεά

Υπολογισμοί και κείμενα για τα στερεά σώματα. Στερεομετρία – Γεωμετρία. Κώνος, κόλουρος κώνος, κάψουλα, πυραμίδα, κύλινδρος, πρίσμα, ελλειψοειδές, ημισφαίριο, σφαίρα, παραλληλεπίπεδο κτλ.

Κόλουρος κώνος. Εύρεση εμβαδού της καμπυλωτής – κυρτής επιφάνειας

Κόλουρος κώνος. Εύρεση εμβαδού της καμπυλωτής – κυρτής επιφάνειας

Βρες online πόσα τετραγωνικά είναι το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας σε έναν κόλουρο κώνο. Ποιος είναι ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμο του καμπυλωτού τμήματος;

Κόλουρος κώνος. Εμβαδά της κάτω – μεγάλης & της πάνω – μικρής βάσης

Κόλουρος κώνος. Εμβαδά της κάτω – μεγάλης & της πάνω – μικρής βάσης

Υπολόγισε online το εμβαδόν επιφάνειας της μικρής (κάτω) και της μεγάλης (πάνω) βάσης στο σχήμα του κόλουρου κώνου. Πως υπολογίζονται; Στοιχεία γεωμετρικού στερεού.

Κάψουλα – Βρες το μήκος της ακτίνας του ημισφαίριου τμήματος.

Κάψουλα – Βρες το μήκος της ακτίνας του ημισφαίριου τμήματος

Υπολογισμός του μήκους της ακτίνας στα σφαιρικά άκρα μιας κάψουλας online. Τι σχήμα είναι η κάψουλα; Επεξήγηση, ορισμός, τύποι και στοιχεία του γεωμετρικού στερεού

Υπολογισμοί εμβαδών ημισφαίριου: Ολικό, Βάσης, Καμπυλωτής επιφάνειας

Υπολογισμοί εμβαδών ημισφαίριου: Ολικό, Βάσης, Καμπυλωτής επιφάνειας

Υπολόγισε online το εμβαδόν σε ένα ημισφαίριο. Εμβαδόν της βάσης, της κυρτής επιφάνειας και συνολική επιφάνεια ημισφαίριου σχήματος. Τύποι υπολογισμών.