Προσανατολισμός

Μαθηματικά κατεύθυνσης – προσανατολισμού δευτέρας και τρίτης λυκείου. Σχολικά βιβλία, ύλη, βοηθήματα, λύσεις ασκήσεων κ.α. Προσανατολισμός θετικών επιστημών & Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.