Ορθογώνιο

Το σχήμα του ορθογωνίου. Υπολογισμοί. Τι διδάσκεται στο σχολείο για το ορθογώνιο. Ασκήσεις – Βιβλία. Γεωμετρία. Πλευρές, διαγώνιοι. Εμβαδόν, περίμετρος κ.α.

Υπολόγισε online την περίμετρο – περιφέρεια στο σχήμα του σταδίου.

Υπολόγισε online την περίμετρο – περιφέρεια στο σχήμα του σταδίου.

Βρες online το μήκος της περιμέτρου σε ένα στάδιο. Επεξήγηση εύρεσης - Τρόπος. Άθροισμα περιμέτρων κύκλου και ορθογωνίου. Στοιχεία του σταδίου σχήματος.

Υπολόγισε την ακτίνα στο κυρτό τμήμα και την πλευρά του σταδίου.

Υπολόγισε την ακτίνα στο κυρτό τμήμα και την πλευρά του σταδίου.

Πως υπολογίζεται το μέτρο της ακτίνας και την πλευρά σε ένα στάδιο; Βρες την ακτίνα του σταδίου στο κυκλικό τμήμα του και την πλευρά στο ορθογώνιο. Stadium

Βρες online την εφαπτομένη μίας γωνίας. εφθ. Τριγωνομετρικός αριθμός

Υπολογισμός εφαπτομένης μίας γωνίας - εφθ - Τριγωνομετρικός αριθμός

Υπολόγισε online τον τριγωνομετρικό αριθμό της εφαπτομένης εισάγοντας τις μοίρες της γωνίας. Θεωρία εφαπτομένης και μαθηματικός τύπος υπολογισμού. Tanx

Ποιο είναι το Πυθαγόρειο Θεώρημα; Θεωρία. Ορθογώνιο τρίγωνο, πλευρές

Ποιο είναι το Πυθαγόρειο Θεώρημα; Θεωρία. Ορθογώνιο τρίγωνο, πλευρές

Το πιο γνωστό θεώρημα της Γεωμετρίας. Το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Περιγραφή, επεξήγηση, εφαρμογή στο ορθογώνιο τρίγωνο. Υποτείνουσα πλευρά & κάθετες πλευρές.

Υπολογισμός του μήκους της διαγωνίου στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

Υπολογισμός του μήκους της διαγωνίου στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

Βρες το μήκος διαγωνίου σε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα. Διαγώνιοι του ορθογωνίου παραλληλογράμμου; Περιγραφή τρόπου υπολογισμού των διαγωνίων.