Κύκλος

Το σχήμα του κύκλου. Υπολογισμοί. Τι διδάσκεται στο σχολείο για τον κύκλο. Σχολικά βιβλία. Ακτίνα, ημικύκλιο, μήκος, εμβαδόν, διάμετρος, τόξο, χορδή. Εξίσωση κύκλου. Σχετικές θέσεις κύκλων. Εγγεγραμμένος, περιγεγραμένος κ.α.

Υπολόγισε την ακτίνα στο κυρτό τμήμα και την πλευρά του σταδίου.

Υπολόγισε την ακτίνα στο κυρτό τμήμα και την πλευρά του σταδίου.

Πως υπολογίζεται το μέτρο της ακτίνας και την πλευρά σε ένα στάδιο; Βρες την ακτίνα του σταδίου στο κυκλικό τμήμα του και την πλευρά στο ορθογώνιο. Stadium

Βρες online το εμβαδόν ενός κυκλικού τμήματος & ολόκληρου του κύκλου

Βρες online το εμβαδόν ενός κυκλικού τμήματος & ολόκληρου του κύκλου

Βρες online πόσο είναι το εμβαδόν στο σχήμα του κυκλικού δακτυλίου. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού & θεωρία γεωμετρίας. Υπολογισμός εμβαδού όλου του κύκλου.

Βρες την περίμετρο ενός κυκλικού τμήματος & το μήκους του κύκλου

Βρες την περίμετρο ενός κυκλικού τμήματος & το μήκους του κύκλου

Βρες online πόσο είναι η περίμετρος στον κυκλικό δακτύλιο. Μαθηματικός τύπος. Υπολογισμός μήκους, περιφέρειας όλου του κύκλου. Στοιχεία κυκλικού δακτυλίου.

Υπολόγισε το μήκος περιμέτρου – περιφέρειας σε έναν κυκλικό τομέα

Βρες online την περίμετρο του γεωμετρικού σχήματος του κυκλικού τομέα. Τι είναι ο κυκλικός τομέας; Περιγραφή και επεξήγηση. Τρόπος εύρεσης περιφέρειας.

Εύρεση περιμέτρων κυκλικού δακτύλιου: Ολική, εσωτερική, εξωτερική

Εύρεση περιμέτρων κυκλικού δακτύλιου: Ολική, εσωτερική, εξωτερική

Βρες πόσο είναι το μήκος της περιφέρειας του εσωτερικού και του εξωτερικού κύκλου και η συνολική περίμετρος (άθροισμα) στον κυκλικό δακτύλιο. Annulus shape

Υπολόγισε τις ακτίνες (εσωτερική – εξωτερική) του κυκλικού δακτύλιου

Υπολόγισε τις ακτίνες (εσωτερική – εξωτερική) του κυκλικού δακτύλιου

Βρες το μήκος των δύο ακτίνων σε έναν κυκλικό δακτύλιο και το ύψος του δακτυλίου (μεγάλη ακτίνα μείον τη μικρή ακτίνα). Μήκος Εσωτερικής και εξωτερικής ακτίνας.

Εμβαδόν online κυκλικού δακτύλιου. Εξωτερικός & εσωτερικός κύκλος

Υπολόγισε το εμβαδόν του εσωτερικού - μικρού κύκλου και του εξωτερικού - μεγάλου κύκλου στον κυκλικό δακτύλιο. Περιγραφή σχήματος, στοιχεία, θεωρία, τύποι.

Υπολόγισε το μήκος του τόξου σε έναν κυκλικό τομέα online. Επεξήγηση

Υπολόγισε το μήκος του τόξου σε έναν κυκλικό τομέα online. Επεξήγηση

Βρες online το μήκος του γεωμετρικού σχήματος του κυκλικού τομέα. Τι είναι ο κυκλικός τομέας; Περιγραφή και επεξήγηση. Τρόπος λύσης - Μαθηματικοί τύποι.

Βρες online πόσο είναι η διάμετρος ενός κύκλου. Τρόπος υπολογισμού.

Βρες online πόσο είναι η διάμετρος ενός κύκλου. Τρόπος υπολογισμού

Τι είναι η διάμετρος στον κύκλο και πως υπολογίζεται; Βρες online το μήκος της διαμέτρου όταν ξέρεις την ακτίνα του κύκλου. Επεξήγηση. Στοιχεία σχήματος.