Κατεύθυνση

Μαθηματικά κατεύθυνσης – προσανατολισμού δευτέρας και τρίτης λυκείου. Σχολικά βιβλία, ύλη, βοηθήματα, λύσεις ασκήσεων κ.α. Θετική και τεχνολογική κατεύθυνση.