Γωνία

Γωνίες – angles. Υπολογισμοί. Τι διδάσκεται στα σχολικά βιβλία για τη γωνία. Επίκετρη, εγγεγραμμένη, οξεία, αμβλεία, ορθή, ευθεία. Παραπληρωματικές, συμπληρωματικές, κατακορυφήν. Ημίτονο, συνημίτονο, εφαπτομένη γωνίας κ.α.

Τι είδους γωνία είναι; Κατηγορίες γωνίας με μοίρες. Οξεία, ορθή κτλ

Βρες το είδος της γωνίας. Τι γωνία είναι ανάλογα με τις μοίρες της;

Βρες online το είδος της γωνίας ανάλογα με τις μοίρες της. Τι είναι η γωνία; Μηδενική, οξεία, ορθή, αμβλεία, ευθεία, μη κυρτή, πλήρης; Επεξήγηση κατηγοριών

Βρες online τις μοίρες της γωνίας ενός κανονικού πολυγώνου. Τύπος

Βρες online τις μοίρες της γωνίας ενός κανονικού πολυγώνου. Τύπος

Βρες πόσες μοίρες είναι κάθε γωνία στο σχήμα του κανονικού πολύγωνου. Μέτρο γωνίας στο κανονικό ν-γωνο. Περιγραφή λύσης. Μαθηματικοί τύποι υπολογισμού

Βρες τις μοίρες της εξωτερικής γωνίας ενός κανονικού πολυγώνου

Βρες τις μοίρες της εξωτερικής γωνίας ενός κανονικού πολυγώνου

Βρες πόσες μοίρες είναι κάθε μία από τις εξωτερικές γωνίες στο σχήμα του κανονικού πολύγωνου. Μέτρο εξωτερικής γωνίας. Περιγραφή λύσης. Τύποι υπολογισμού

Βρες online πόσες μοίρες είναι η κεντρική γωνία κανονικού πολυγώνου

Βρες online πόσες μοίρες είναι η κεντρική γωνία κανονικού πολυγώνου

Υπολόγισε την κεντρική γωνία σε ένα κανονικό πολύγωνο. Πως υπολογίζουμε τις μοίρες της κεντρικής γωνίας στο κανονικό ν-γωνο; Μαθηματικός τύπος υπολογισμού

Βρες online την εφαπτομένη μίας γωνίας. εφθ. Τριγωνομετρικός αριθμός

Υπολογισμός εφαπτομένης μίας γωνίας - εφθ - Τριγωνομετρικός αριθμός

Υπολόγισε online τον τριγωνομετρικό αριθμό της εφαπτομένης εισάγοντας τις μοίρες της γωνίας. Θεωρία εφαπτομένης και μαθηματικός τύπος υπολογισμού. Tanx

Βρες onliine πόσες πλευρές έχει ένα κανονικό πολύγωνο. Θεωρία – Λύση

Υπολόγισε το πλήθος των πλευρών ενός κανονικού πολυγώνου online όταν ξέρεις τις μοίρες της εσωτερικής ή της εξωτερικής γωνίας του σχήματος. Θεωρία - Τύποι

Βρες online με τρεις τρόπους το μήκος της χορδής ενός κύκλου. Τύποι

Βρες online με τρεις τρόπους το μήκος της χορδής ενός κύκλου. Τύποι

Υπολόγισε πόσο μήκος έχει μία χορδή ενός κύκλου όταν ξέρεις την ακτίνα & τη γωνία ή την απόσταση ή το ύψος. Μαθηματικοί τύποι - Στοιχεία του κύκλου. Θεωρία

Βρες το εμβαδόν ενός τριγώνου όταν ξέρεις δύο πλευρές και μία γωνία

Εμβαδόν τριγώνου. Εύρεση online του εμβαδού - τετραγωνικών του τριγώνου ξέροντας το μήκος δύο πλευρών και τις μοίρες της περιεχόμενης γωνίας. Τριγωνομετρία