Γεωμετρία

Γεωμετρικοί υπολογισμοί. Στερεά σώματα. Σχήματα. Πλευρές, γωνίες, κύκλος, τρίγωνο, ορθογώνιο, τετράγωνο κτλ. Το μάθημα της γεωμετρίας στα σχολεία. Σχολικά βιβλία και διδακτέα ύλη.

Τι είδους γωνία είναι; Κατηγορίες γωνίας με μοίρες. Οξεία, ορθή κτλ

Βρες το είδος της γωνίας. Τι γωνία είναι ανάλογα με τις μοίρες της;

Βρες online το είδος της γωνίας ανάλογα με τις μοίρες της. Τι είναι η γωνία; Μηδενική, οξεία, ορθή, αμβλεία, ευθεία, μη κυρτή, πλήρης; Επεξήγηση κατηγοριών

Κόλουρος κώνος. Εύρεση εμβαδού της καμπυλωτής – κυρτής επιφάνειας

Κόλουρος κώνος. Εύρεση εμβαδού της καμπυλωτής – κυρτής επιφάνειας

Βρες online πόσα τετραγωνικά είναι το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας σε έναν κόλουρο κώνο. Ποιος είναι ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμο του καμπυλωτού τμήματος;

Κόλουρος κώνος. Εμβαδά της κάτω – μεγάλης & της πάνω – μικρής βάσης

Κόλουρος κώνος. Εμβαδά της κάτω – μεγάλης & της πάνω – μικρής βάσης

Υπολόγισε online το εμβαδόν επιφάνειας της μικρής (κάτω) και της μεγάλης (πάνω) βάσης στο σχήμα του κόλουρου κώνου. Πως υπολογίζονται; Στοιχεία γεωμετρικού στερεού.