Γενικό Λύκειο

Τα μαθηματικά στο Γενικό Λύκειο – ΓΕΛ. Σχολικά βιβλία μαθητή και καθηγητή και βιβλία με τις λύσεις των ασκήσεων. Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη της πρώτης, δευτέρας και τρίτης τάξης του Λυκείου κ.α. Άλγεβρα, Γεωμετρία, Προσανατολισμός – Κατεύθυνση.