Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑΛ

Τα μαθηματικά στο Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑΛ. Σχολικά βιβλία μαθητή και καθηγητή και βιβλία με τις λύσεις των ασκήσεων. Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη της πρώτης, δευτέρας και τρίτης τάξης του ΕΠΑΛ κ.α. Άλγεβρα, Γεωμετρία κ.α.