Άλγεβρα

Υπολογισμοί, αριθμητικές πράξεις, δυνάμεις, μέση τιμή, παραγοντικό, λογάριθμοι, απλή μέθοδος των τριών, πράξεις πινάκων, εκπτώσεις, κομπιουτεράκι, ποσοστά, δεκαδικοί, ρίζες. Σχολικά βιβλία άλγεβρας γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ. Διδακτέα και εξεταστέα ύλη. ● Calculus