Ιστορίες του καλοκαιριού - A Summer's Tales (1996) | Math movie (Comedy, Drama, Romance). Ηθοποιοί: Melvil Poupaud, Amanda Langlet, Gwenaëlle Simon