π - Pi (1998) | Math movie (Drama, Horror, Mystery). Ηθοποιοί: Sean Gullette, Mark Margolis, Ben Shenkman. Ένας παρανοϊκός μαθηματικός ψάχνει...