Ο καθρέφτης έχει δύο πρόσωπα - The mirror has two faces (1996) | Math movie (Comedy, Drama, Romance). Ηθοποιοί: Barbra Streisand, Jeff Bridges, L.Bacall