Ο Σόφους Λι (Marius Sophus Lie) ήταν Νορβηγός μαθηματικός. Ίδρυσε τη θεωρία της συνεχιζόμενης συμμετρίας. Μελέτησε διαφορικές εξισώσεις & γεωμετρικές δομές