Επάγγελμα Διοίκηση Επιχειρήσεων - Management. Οι βάσεις στις σχολές το 2020 και στα 31 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων σε Αθήνα, Βόλο κα