Επάγγελμα Μαία. Οι βάσεις - μόρια εισαγωγής στις σχολές το 2020 και στα 3 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Μαιευτική σε Αιγάλεω, Θεσσαλονίκη, Πτολεμαΐδα.