Επάγγελμα Λογοθεραπευτής. Οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές το 2020 και στα 3 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Λογοθεραπεία στα Ιωάννινα, Καλαμάτα και Πάτρα.