Λάρισα. Οι βάσεις εισαγωγής στα 10 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μόρια για σπουδές στο Περιβάλλον, στη Λογιστική, στη διοίκηση επιχειρήσεων κ.α.