Λαμία Φθιώτιδας. Οι βάσεις εισαγωγής στα 5 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μόρια για σπουδές στα Μαθηματικά, την Πληροφορική, τη Φυσικοθεραπεία κ.α