Βρες online το μήκος - περιφέρεια ενός κύκλου δίνοντας το μήκος της ακτίνας του. Ποιος είναι ο μαθηματικός τύπος; 2 π ρ . Στοιχεία στο σχήμα του κύκλου.