Επάγγελμα Κτηνίατρος. Οι βάσεις - μόρια εισαγωγής στις σχολές το 2020 και στα 2 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Κτηνιατρική σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα.