Κοζάνη. Οι βάσεις εισαγωγής στα 9 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Μόρια για σπουδές στη Μηχανολογία, Λογιστική, Χημικός Μηχανικός κ.α.