Κόρινθος. Βάσεις εισαγωγής στα 2 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μόρια σπουδών στην Κοινωνική - Εκπαιδευτική Πολιτική & στην Πολιτική Επιστήμη.