Κομοτηνή Ροδόπης. Λάρισα. Οι βάσεις εισαγωγής στα 9 τμήματα ΑΕΙ του ΔΠΘ. Μόρια για σπουδές στη Γυμναστική Ακαδημία, Νομική, Πολιτικές Επιστήμες κ.α.