Υπολόγισε online το εμβαδόν επιφάνειας της μικρής (κάτω) και της μεγάλης (πάνω) βάσης στο σχήμα του κόλουρου κώνου. Πως υπολογίζονται; Στοιχεία γεωμετρικού στερεού.