Βρες online πόσα τετραγωνικά είναι το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας σε έναν κόλουρο κώνο. Ποιος είναι ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμο του καμπυλωτού τμήματος;