Επάγγελμα Κοινωνιολόγος. Οι βάσεις - Μόρια εισαγωγής στις σχολές το 2020 στα 4 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Κοινωνιολογία σε Αθήνα, Μυτιλήνη και Ρέθυμνο.