Επάγγελμα Κοινωνική Λειτουργός. Οι βάσεις των σχολών Κοινωνικής εργασίας και Ανθρωπολογίας το 2020 σε Αθήνα, Μυτιλήνη, Ηράκλειο, Κομοτηνή, Κόρινθος κ.α