Κέρκυρα. Οι βάσεις εισαγωγής στα 7 τμήματα ΑΕΙ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μόρια για σπουδές στον Τουρισμό, τη Μετάφραση, τη Μουσική, τη Βιβλιοθηκονομία κ.α.