Καβάλα. Οι βάσεις εισαγωγής στα 5 τμήματα ΑΕΙ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Μόρια για σπουδές στην Πληροφορική, Φυσική, Χημεία, Λογιστική και στη Διοικητική Επιστήμη