Καστοριά. Οι βάσεις εισαγωγής στα 4 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Μόρια για σπουδές σε Μαθηματικά, Επικοινωνία, Οικονομικά, Πληροφορική.