Καρδίτσα. Οι βάσεις εισαγωγής στα 4 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μόρια σπουδών στη Δασολογία, Επιστήμη Τροφίμων, Κτηνιατρική, Δημόσιας Υγείας κα