Υπολoγισμός του μήκους του κύκλου - βάσης του κυλίνδρου στο σχήμα της κάψουλας. Επεξήγηση του σχήματος. Στοιχεία, περιγραφή γεωμετρικού στερεού. Capsule