Καλαμάτα Μεσσηνίας. Οι βάσεις εισαγωγής στα 8 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μόρια για σπουδές στη Λογοθεραπεία, Γεωπονία, Λογιστική κ.α.