Ο Τζον Βενν (John Venn) είναι γνωστός για τα διαγράμματα Βενν. Χρησιμοποιούνται στη θεωρία συνόλων, πιθανοτήτων, στη λογική, τη στατιστική, την πληροφορική