Ο Γιοχάνες Κέπλερ - Κεπλέρος. Αστρονόμος - μαθηματικός. «Νομοθέτης του ουρανού». Οι Νόμοι του Kepler. Θεμελίωσε τη Θεωρία του Νεύτωνα για τη δύναμη έλξεως