Καθηγητής Ιταλικής Γλώσσας. Οι βάσεις - μόρια εισαγωγής στις σχολές το 2020 στα 2 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Ιταλική Φιλολογία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη.