Επάγγελμα Ιστορικός - Αρχαιολόγος. Βάσεις σε Ιστορικές - Αρχαιολογικές σχολές το 2020 και στα 10 τμήματα Α.Ε.Ι σε Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ.α