Ηράκλειο Κρήτης. Οι βάσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. και ΑΕΑ και τα 17 τμήματα ΑΕΙ. Τα μόρια για Ιατρική, Μαθηματικά, Πληροφορική κ.α.