Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Βάσεις στα 10 τμήματα ΑΕΙ σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Αργοστόλι. Μόρια για σχολή Μουσικών Σπουδών, Μετάφρασης, Περιβάλλοντος, Ιστορίας κ.α