Ιόνια Νησιά. Οι βάσεις εισαγωγής - μόρια και στα 10 τμήματα ΑΕΙ στα νησιά του Ιονίου. Σπουδές, Πανεπιστήμια σε Κέρκυρα - Αργοστόλι Κεφαλονιάς - Ζάκυνθο.