Ιωάννινα. Βάσεις εισαγωγής - μόρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ΑΕΑ στα 20 τμήματα ΑΕΙ για σπουδές στα Παιδαγωγικά, Πληροφορική, Μαθηματικά, Ιατρική κ.α.