Οι βάσεις 2020 για τις σχολές και τα 61 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές σε Ιατρική και επαγγέλματα Υγείας (Ιατρικές, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής κα) στην Ελλάδα