Ήπειρος. Όλες οι τελευταίες βάσεις εισαγωγής - μόρια και στα 24 τμήματα ΑΕΙ της Ηπείρου. Οι Σπουδές και όλα τα Πανεπιστήμια σε Άρτα και Πρέβεζα Ηπείρου.