Επάγγελμα - Καθηγητής Γυμναστής Φυσικής Αγωγής. Οι βάσεις στις σχολές το 2020 και στα 5 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Φυσική Αγωγή - Γυμναστική Ακαδημία.